Homenew

kijken, denken, maken

“Simone heeft een frisse kijk, die ons als school steeds weer op scherp zette. Ze stelde precies de juiste, kritische vragen aan het team en aan mij. Dat is belangrijk, omdat je als team zelf nog weleens in een tunnelvisie vast kunt komen te zitten. Simone keek mee, met een objectieve blik, en liet ons zien wat er tijdens onze visie gesprekken met het team gebeurde.
Zo kwamen we steeds dichter bij het beleid dat bij onze school past.”

Elles Vink, NBS Teteringen

Kijk.nu ontwikkelt leermomenten

kijken
denken
maken

“ Kijk.nu legt op een heel toegankelijke, speelse manier een verbinding tussen kunst en de kinderen. Bijvoorbeeld door de kinderen opdracht te geven een speeltoestel te maken met snoep. Engineering op een leuke manier. Vervolgens gaat Simone met de kinderen in gesprek: is dit nu kunst, of niet? Wat de lessen in mijn beleving erg sterk maakt, is dat zij het beantwoorden van vragen en bedenken van oplossingen heel erg bij de kinderen zelf laat. Simone geeft de voorzet, de kinderen koppen ‘m in. Daardoor wordt deze manier van denken en redeneren echt iets van henzelf.

Marina Lourens, IMC Weekendschool

Kijk.nu integreert ontwerpend leren en creatief denken met gangbare onderwerpen en thema’s in het onderwijs. Zo komen deze vakken meer tot leven. Het is geen extraatje, niet iets dat je er nog bij moet doen.

Met kijk-, denk- en maakoefeningen stimuleert kijk.nu het leren. Kunst wordt gebruikt als inspiratiebron en als middel om te prikkelen, te onderzoeken, te reflecteren en inzicht te krijgen. Kunst is ondersteunend aan de bestaande lesstof. De producten en projecten van kijk.nu helpen je om de lesstof te verbinden en uitdagender te maken.

Kijk.nu werkt met concrete opdrachten om vindingrijkheid te stimuleren. We gebruiken daarvoor verschillende creatieve werkvormen Het gaat altijd over helder communiceren, over visueel maken wat je denkt en ervaart. Het gaat niet om het resultaat maar om de verschillende stappen in het proces om tot resultaat te komen.

“Dingen worden gewoon geregeld door KIJK.NU. Simone is altijd goed te bereiken, staat open voor aanvullingen en vragen als dat nodig is. Zo iemand, die met één been in het onderwijsveld en het andere been in het culturele veld staat, is onmisbaar voor onze school.”

Willy Duffhues, Stedelijk Gymnasium Breda

voor organisaties
& onderwijs met een educatieve missie

Kijk.nu helpt onderwijs en organisaties met een educatieve missie om leerlingen aan het denken en fantaseren te houden. Kijk.nu helpt je de vindingrijkheid te stimuleren. Kijk.nu neemt je werk uit handen door producten en projecten te ontwikkelen (al dan niet op maat).

waar mensen
willen leren
wordt de
wereld mooier

“Simone is ontzettend betrokken.
Eén van onze kinderen is mede dankzij haar les verkozen tot Kindercultuurburgemeester. Simone kwam naar de verkiezing. Dat hoeft ze niet te doen, maar ze doet het wel. Dat toont haar passie en haar betrokken ondernemerschap. Ze heeft echt hart voor de kinderen. En dat heeft zijn effect op hen: door de lessen van Kijk.nu worden ze gegrepen, waardoor wat ze leren echt iets van henzelf wordt.”
Marina Lourens, IMC Weekendschool

De wereld waarin we leven is complex. Meer dan ooit tevoren vraagt dat om een flexibele en vindingrijke levenshouding. Hoe ziet ons leven er over vijf of tien of twintig jaar uit? Dat is lastig te voorspellen. Maar de vaardigheden om jezelf wendbaar op te stellen – op een manier die bij jou als persoon past zijn juist nu essentieel. Dat vraagt om een reflectief vermogen en om een brede, creatieve blik op de wereld om je heen. Denken, fantaseren, creeëren zijn daar onmisbare gereedschappen bij.

Kijk.nu is een initiatief van ontwerper en cultuurwetenschapper Simone Dresens. “Ik geloof dat waar mensen willen leren, de wereld mooier wordt.”

  • Simone Dresens
  • 06 120 845 13
  • mail@kijk-nu.nl